Hanna Bogacka

 

Psycholog, psychoterapeutka
Telefon: (+48) 695 595 063,

Pracuję jako/ w pracy identyfikuję się jako:
Psychoterapeutka pracująca w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym.

Moje kwalifikacje:
Doktor psychologii. Studia psychologiczne i doktorat w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikat praktyka NLP - Milton Erickson Institut w Berlinie. Studium Psychoterapii Indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji. Aktualnie Studium Terapii Analitycznej afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodnym ze standardami Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie zawodowe i staże:
Mam wieloletnie i różnorodne doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej i naukowej, jak i w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracując na uniwersytecie jednocześnie zdobywałam doświadczenie zawodowe w takich instytucjach jak zakład karny, świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych, zakład szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych; odbywałam staże w szpitalach psychiatrycznych oraz byłam biegłym sądowym w sprawach dotyczących dzieci. Inny nurt mojej pracy dotyczył międzynarodowego środowiska biznesowego i psychologicznych aspektów doradztwa zawodowego oraz personalnego.

Komu świadczę usługi:
Osoby dorosłe, dzieci, młodzież i rodziny.

Pola zainteresowań w pracy z klientem:
Zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, osobowościowe, stany lękowe, depresyjne, sytuacje kryzysowe, zaburzenia po urazie psychicznym, bolesne straty, trudności w związkach i w rodzinie, problemy związane z wychowywaniem dzieci, trudności związane z okresem dorastania.

Możliwe umowy z klientem:
Kontrakt długo - lub krótkoterminowy, indywidualny lub dotyczący par i rodzin.

Jestem członkiem:
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W pracy obowiązuje mnie:
Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa i Kodeks Etyczny Psychoterapeuty.

Informacje dodatkowe:
Doświadczenie wielu kultur, możliwa terapia w języku angielskim

 
 
  POWRÓT      

SPERO Plac Grzybowski 10/34,00-104 - Psychoterapia Warszawa, www.spero.pl