Magdalena Bieniewicz-Wolak

  Psycholog, psychoterapeuta
Telefon: (+48) 608 593 201

Pracuję jako/ w pracy identyfikuję się jako:
Psychoterapeutka pracująca w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym.

Moje kwalifikacje:
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), zgodnym ze standardami Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie zawodowe i staże:
Kilkuletnia praca psychoterapeutyczna pod stałą superwizją, zarówno w placówkach szpitalnych (Oddział Dzienny II Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddział Leczenia Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku), jak i w prywatnym gabinecie. Liczne staże na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, leczenia zaburzeń afektywnych, lękowych oraz uzależnień.

Komu świadczę usługi:
Osoby dorosłe, młodzież.

Pola zainteresowań w pracy z klientem:
Depresja, stany lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, problemy emocjonalne, kryzysy życiowe, następstwa stresu, trudności w relacjach z innymi, trudności adaptacyjne, rozwój osobisty.

Możliwe umowy z klientem:
Psychoterapia krótko - lub długoterminowa, konsultacje.

Jestem członkiem:
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Société Luxembourgeoise de Psychologie (Luksemburskiego Towarzystwa Psychologicznego)

W pracy obowiązuje mnie:
Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i Kodeks Etyczny Psychoterapeuty.

Informacje dodatkowe:
świadczę pomoc psychologiczną także w języku angielskim.

www
www.psychoterapia.lu

 
 
  POWRÓT      

SPERO Plac Grzybowski 10/34,00-104 - Psychoterapia Warszawa, www.spero.pl