Psychoterapia

 

Czym jest psychoterapia?
Psychoterapia jest procesem pracy nad sobą pod kierunkiem doświadczonego i uprawnionego profesjonalisty - psychoterapeuty. Proces ten ma za zadanie pomóc ludziom w zrozumieniu kim są i dlaczego funkcjonują w określony sposób. To także proces przekraczania własnych ograniczeń oraz poznawania swoich mocnych stronCel psychoterapii
Celem psychoterapii jest zrozumienie i przepracowanie trudności emocjonalnych oraz dotarcie do bezpośrednich źródeł cierpienia, którego korzenie tkwią często w doświadczeniach z dzieciństwa. Psychoterapeuta, korzystając ze swojej wiedzy i umiejętności, pomaga pacjentowi zrozumieć siebie, co sprawia, że pacjent lepiej funkcjonuje w życiu osobistym i zawodowym.Przebieg psychoterapii
Na początku, kiedy zainteresowana psychoterapią osoba przychodzi do naszego ośrodka, oferujemy wstępne konsultacje, podczas których zastanawiamy się na czym polega problem i jakiego rodzaju pomoc możemy zaproponować.
Spotkania z psychoterapeutą odbywają się w stałych godzinach w częstotliwości od jednego do pięciu spotkań w tygodniu. Od intensywności terapii zależy poziom przepracowania problemów i trwałość osiągniętych zmian. Ponieważ każdy człowiek jest inny każda terapia ma swój indywidualny przebieg. W czasie spotkań pacjent mówi psychoterapeucie o tym, o czym chce rozmawiać w danym momencie. Może dzielić się z terapeutą swoimi myślami, wspomnieniami, snami, fantazjami czy też aktualnymi przeżyciami. Psychoterapeuta stara się pomóc zrozumieć znaczenie tego, co mówi pacjent w kontekście jego życia psychicznego, aktualnej sytuacji życiowej oraz relacji psychoterapeutycznej. W trakcie terapii doświadcza się różnych uczuć. Ważne jest, aby móc rozmawiać z psychoterapeutą o swoich przeżyciach, co pozwoli zrozumieć ich znaczenie.Czas trwania
Terapia trwa tyle, ile potrzeba, aby zrozumieć i przepracować trudności, z którymi przychodzi zainteresowana osoba. Psychoterapeuci w naszym ośrodku pracują w oparciu o dwa podejścia ? psychoanalityczne i psychodynamiczne. Wywodzą się one z tego samego pnia teoretycznego, którego źródło stanowi koncepcja Zygmunta Freuda rozpatrująca m. in. zjawiska nieświadome w kontekście konfliktów wewnątrzpsychicznych. Te dwa podejścia różnią się głównie warunkami formalnymi oraz intensywnością przebiegu terapii.
Zgodnie z nimi nasi terapeuci oferują zarówno krótko jak i długoterminową psychoterapię w zależności od rodzaju problemów.
Terapia krótkoterminowa koncentruje się na rozwiązaniu podstawowego problemu zgłaszanego przez osobę szukającą pomocy. Dlatego też praca dotyczy konkretnych obszarów i może być zaplanowana w czasie. Termin jej zakończenia jest ściśle określony na początku.
W trakcie terapii długoterminowej przepracowuje się zarówno bieżące, jak i przeszłe, narastające latami, doświadczenia we wszystkich obszarach życia. Z tego powodu termin zakończenia nie jest możliwy do przewidzenia na początku. Aby zmiany były trwałe potrzeba kilku lat psychoterapii. Kończenie terapii jako proces stanowi zarówno ważny aspekt jej samej, jak i model rozstawania się w późniejszym życiu.Etyka zawodu psychoterapeuty
Skuteczna psychoterapia jest możliwa tylko wtedy, gdy osoba szukająca pomocy potrafi zaufać terapeucie. Psychoterapeuta jest zobowiązany postępować uczciwie, odpowiedzialnie i etycznie, a więc dbać o poufność i zapobiegać konfliktowi interesów i sytuacjom, w których łatwo przekroczyć kompetencje.
Zasady etyczne, którymi kierujemy się w naszym ośrodku, dotyczące pracy psychoterapeuty, zostały spisane w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty i Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 
 
  POWRÓT      

SPERO Plac Grzybowski 10/34,00-104 - Psychoterapia Warszawa, www.spero.pl